KORSZERŰ ÉPÜLETGÉPÉSZET 1934 ÓTA
Hívjon minket: +36 30 228 3000

Vízellátás, víz tervezés / csatornázás

VÍZELLÁTÁS:

 Épületek vízellátás szakági terveit jogosultsággal bíró tervező készíti, majd hagyatja jóvá az illetékes Szolgáltató ( Budapesten a Fővárosi Vízművek ) felé. Tervezést megelőzően szükséges a Fővárosi Vízművekkel egyeztetni, és előzetes tájékoztatást kérni a szolgáltatás műszaki feltételeiről és lehetőségeiről.

Az előzetes követelmények és szolgáltatói előírások alapján vállaljuk ingatlanon belüli vízhálózat tervezését és teljes körű jóváhagyatási ügyintézését a Szolgáltató felé, úgymint:

  • Szükséges nyomtatványok és iratok beadása,
  • Kiviteli terv készítése műszaki leírással és tételes költségvetéssel,
  • Terv- és iratanyag engedélyeztetése rövid határidőre a területileg illetékes szolgáltatónál,
  • Igény esetén ügyvitel ill. műszaki felügyelet biztosítása kivitelezés során.

Szerelési munka jóváhagyott tervek alapján végezhető. Az elkészült vízhálózat rácsatlakoztatása a bekötővezetékre a Szolgáltató által kiadott használatbavételi engedély birtokában lehetséges.

A telekhatáron belüli vízhálózat építési költsége az ingatlan tulajdonosára hárul, kivéve a lakossági fővízmérőt, ezt a Szolgáltató szereli és tartja karban.

Eltekintve a direkt bekötésű épületektől, a fővízmérő általában a telekhatáron belüli, szolgáltatói előírások szerinti kialakítású mérőaknában található. Társasházak esetében egyre gyakoribb megoldás az egyes lakások fogyasztását mellékmérőkkel megosztani az átalánydíjas elszámolás helyett. A kerti öntözési célú fogyasztás locsolási mérővel különíthető el az összes vízfogyasztástól, az ezen mért vízmennyiség után csatorna használati díjat nem kell fizetni.

A mellékvízmérős ügyintézés menete a Fővárosi Vízművek honlapján ( http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/lakasmellekmeros_ugyfelek ) részletesen megtalálható. A szükséges tervek elkészítését és jóváhagyatását jelenleg nem vállaljuk.  Mellékmérős ügyvitelt vállaló tervezők listája szolgáltatótól kérhető ki.

Már családi házak esetében is egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a vízkezelés (szűrés, lágyítás ) szükségességére. Nyomásfokozásra csak mélyről szívott kútvizek, biztonsági és oltó berendezések ill. magasabb épületek esetében kerül sor.

A használati melegvíz ( HMV ) előállításának a legkisebb beruházással járó módja továbbra is a villanybojler. 1-2 fő szükségleteinek ellátására zárt égésterű kombi falkazán ill. átfolyós vízmelegítő szolgálhat. A fokozottabb igény indirekt fűtésű HMV tároló alkalmazásával fedezhető, ezek esetében plussz hőcserélő alkalmazásával a hálózati víz pl. napkollektorral, vagy egyéb hőforrással előfűthető. Az indirekt tárolók alternatívájaként fűtési puffertárolók ( pl. szilárdtüzelés ) esetében átfolyós rendszerű HMV készítés valósítható meg rozsdamentes hőcserélő modul alkalmazásával..

Magasabb hőmérsékletű hőforrásoknál ( szilárd tüzelés, napkollektor stb. ) kiemelt szerephez jutnak a forrázási veszély elkerülésére szolgáló központi, segédenergia nélküli termikus keverő szelepek, melyekkel a szétosztásra kerülő HMV hőmérséklete korlátozható.

Nagyobb intézmények esetében, ahol a vízhálózat napi átöblítettsége nem biztosított, fokozott figyelemmel kell lenni a fertőzésveszély elkerülésére ( pl. Legionella baktérium ). Ennek leghumánusabb módja az ún. termikus fertőtlenítés, a túlzott vegyszeradagolást kerülendőnek tartjuk. Termikus fertőtlenítés alkalmazásának a cirkulációs hálózat adottságai szerint következményei lehetnek ( elektrokémiai potenciál váltásból eredő korrózió ).

 A vízcsapolóknál történő azonnali melegvíz vételezés céljából készülő cirkulációs hálózatban alkalmazott keringtető szivattyúk takarékos üzemeltetése érzékelt vízhőmérséklet szerinti fordulatszám szabályozással biztosítható, időkapcsolóról ill. vagyonvédelmi rendszerről működtetve.

CSATORNÁZÁS:

 Csatornázási tervek elkészítését kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberre szabad bízni, az elkészült terveket pedig a Fővárosi Csatornázási Művekkel (FCSM) engedélyeztetni szükséges. Az ingatlan határán belüli házi szennyvízhálózat megvalósításával kapcsolatos költségek az ingatlantulajdonost terhelik, ebbe beleértendő a telken belül 1 m távolságban elhelyezendő tisztító végakna megvalósítása is. Akár közcsatorna, akár házi bekötő, illetve házi belső csatornahálózat építéséről van szó, a tervezést megelőzően, mindenképpen tanácsos a Fővárosi Csatornázási Művekkel egyeztetni, és előzetes tájékoztatást kérni a közműves szennyvízelvezetés műszaki feltételeiről és lehetőségeiről.

Az előzetes nyilatkozatban támasztott követelmények és szolgáltatói előírások alapján vállaljuk ingatlanon belüli csatornahálózat tervezését és teljes körű jóváhagyatási ügyintézését a Szolgáltató felé, úgymint:

  • Szükséges nyomtatványok és iratok beadása,
  • Kiviteli terv készítése műszaki leírással és tételes költségvetéssel,
  • Terv- és iratanyag engedélyeztetése rövid határidőre a területileg illetékes szolgáltatónál,
  • Igény esetén ügyvitel ill. műszaki felügyelet biztosítása kivitelezés során.

Szerelési munka jóváhagyott tervek alapján végezhető. Az elkészült csatorna rácsatlakoztatása a bekötővezetékre a Szolgáltató által kiadott rákötési engedély birtokában történik.

FCSM Rt. és más Szolgáltatók is egyre fokozottabban ellenőrzik az elválasztott rendszerű utcai csatornahálózatra történő jogtalan csapadékvíz rákötéseket, melyek a közcsatorna esetenkénti túlterhelését eredményezik. Azt, hogy az adott ingatlan esetében a csapadékvíz milyen mértékben köthető rá a közcsatornára, az Előzetes Tájékoztató határozza meg.

Hagyományos esetben az ingatlanok szenny- és csapadékvíz elvezetése gravitációs módon történek, de indokolt esetben átemelő telep alkalmazása válik szükségessé.

Mélyebben fekvő ingatlanok ill. épületszintek esetében fokozott figyelem fordítandó a megfelelő minőségű, kettős ill. automatikus elzárású visszatorlás-gátló csappantyúk alkalmazására.

Az esővíz hasznosítása (udvari esővíztároló ciszternák, udvari ill. épületen belüli öntöző-, mosó- ill. öblítővíz hálózatok, csobogók, szökőkutak kialakítása) egyre fokozottabb igényként merül fel. Zárt rendszerű tároló műtárgy – ciszterna – különös esetekben adhat megtérülő ráfordítást, amikor a tárolt víztérfogat pl. kisebb lakóépület nyári természetes hűtésére felhasználható. Egyéb esetekben a gyökérzónás szikkasztási mód a legpraktikusabb ill. egyes területeken nyílt utcai árkos elvezetés is szokványos megoldás.

Elérhetőség

Nevünk: Pintér Épületgépészet Tervező és Szolgáltató E. V.
Adószám: 42866824-2-43
Iroda: Budapest, XI. Érdi út 8/B.
Telefon: +36 30 228 3000
E-mail: info@peg.hu
Munkaidő: H-P: 9-től 17-óráig

Térkép

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő űrlapunk kitöltésével gyorsan és egyszerűen kérhet ajánlatot. Ajánlatkérés